• kompleksowa obsługa księgowo-podatkowa obsługa kadr i płac reprezentacja przed urzędami państwowymi

Nasze Biuro Rachunkowe realizuje następujący zakres usług:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych lub ewidencji uproszczonych książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego.
  • Prowadzenie rejestrów i rozliczeń podatku VAT.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, naliczanie amortyzacji.
  • Prowadzenie spraw osobowych (karty wynagrodzeń, karty płac, listy płac, rozliczenia podatku dochodowego pracowników, terminy badań, szkoleń BHP).
  • Przygotowanie ramowych uchwał wspólników oraz sprawozdania zarządu.
  • Prowadzenie rozliczeń ZUS - firm i osób fizycznych drogą elektroniczną.
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT.
  • Reprezentacja Klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi (na podstawie osobnego pełnomocnictwa).
  • Wszystkie czynności sprawdzające organów skarbowych oraz kontrole odbywają się w siedzibie biura, a nie siedzibie Klienta.
Scroll